Aktualności: Patronat Politechniki Warszawskiej

Patronat Politechniki Warszawskiej

Dnia 20.03.2012 r. odbyła się szczególna uroczystość podpisania listu intencyjnego o współpracy i patronacie Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej z naszym Liceum. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: ...

Dnia 20.03.2012 r. odbyła się szczególna uroczystość podpisania listu intencyjnego o współpracy i patronacie Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej z naszym Liceum.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

  • Dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
  • Prodziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej dr hab. Andrzej Krawiecki
  • Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Irena Bartosińska
  • Przedstawiciel Wydział Oświaty p. Wioletta Pobocha
  • ojciec chrzestny sztandaru LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego prof. Andrzej Makowski

oraz przedstawiciele Koła Jasińszczaków

U progu wdrażania nowej podstawy programowej, reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego nasze liceum staje przed szansą rozbudowania oferty edukacyjnej w kierunku przedmiotów ścisłych, których kontynuacją mogą być studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej.

Innowacyjność tego przedsięwzięcia będzie polegać na możliwości korzystania z potencjału dydaktycznego oraz bazy laboratoryjnej Politechniki Warszawskiej. Uczniowie klasy patronackiej będą mieli możliwość poznania specyfiki kierunków politechnicznych oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury technicznej.