Aktualności: Projekt „Wiślana Szkoła”

Projekt „Wiślana Szkoła”

Tradycją naszej szkoły jest aktywny udział uczniów w projektach związanych z badaniem i ochroną wody oraz środowiska przyrodniczego Wisły. Największe programy to: Międzynarodowy program Comenius realizowany w latach 200...

Tradycją naszej szkoły jest aktywny udział uczniów w projektach związanych z badaniem i ochroną wody oraz środowiska przyrodniczego Wisły.

Największe programy to:

  • Międzynarodowy program Comenius realizowany w latach 2006-2009 „Nasze lokalne światy wodne”, w którym młodzież była zaangażowana w badanie środowiska jeziora Kamionkowskiego – starorzecza Wisły
  • Międzynarodowy program monitorowania wody w Wiśle, dzięki któremu corocznie zbieramy informacje o stanie czystości naszej rzeki.

W tym roku szkolnym będziemy uczestniczyć w programie „Wiślana Szkoła”. Głównym celami akcji są: podnoszenie naszej wiedzy o Wiśle w odcinku warszawskim, zachęcanie do działań wolontariackich na rzecz rzeki oraz propagowanie wykorzystania jej walorów do aktywnego spędzania czasu.

Uczniowie będą uczestniczyć w stacjonarnych, terenowych zajęciach o Wiśle poszerzających ich wiedzę, odbędzie się konkurs fotograficzny, akcja sprzątania brzegu rzeki, a także Szkolny Dzień Wisły.

Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w projekcie.

Koordynatorzy: Beata Kamecka

Andrzej Kosiec

Organizator: Fundacja Nasza Ziemia

Partner: Fundacja Impact

Patroni honorowi:

  • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie