Aktualności: Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2012/2013

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2012/2013

Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego ogłasza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/13 będą: 2.11.2012r., 2.05.2013r., 7.05.2013r., 8.05.2013r., 9.05.2013r. W tych dniach w szkole zorganizowan...

Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego ogłasza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/13 będą: 2.11.2012r., 2.05.2013r., 7.05.2013r., 8.05.2013r., 9.05.2013r. W tych dniach w szkole zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży.