Aktualności: Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej

Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej

Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej - strofy o miłości       21 lutego 2013 r. wciąż jeszcze w walentynkowym nastroju Jasińszczacy mówili o miłości słowami utworów najwybitniejszych twór...

Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej - strofy o miłości

      21 lutego 2013 r. wciąż jeszcze w walentynkowym nastroju Jasińszczacy mówili o miłości słowami utworów najwybitniejszych twórców miłosnej poezji rosyjskiej: A.Puszkina, A.Achmatowej i M.Cwietajewej. W konkursie zorganizowanym przez P.Prof. Annę Jurczak udział wzięli: Weronika Barwińska (kl.2d), Katarzyna Białkowska (kl.2d), Ewelina Burczyńska (kl.1a), Justyna Serzysko (kl.2a), Kamil Pozorek (kl.2a), Jurek Nawrocki (kl.2a). Muzyczne tło spotkania stanowiły romanse rosyjskie w wykonaniu Żanny Biczewskiej i Ałły Pugaczowej.Zasłuchani w miłosne takty jurorzy mieli ogromny problem z wyłonieniem laureatów, ponieważ wszyscy uczestnicy włożyli dużo serca w wykonanie utworów.

Jednak udało się. Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Kamil Pozorek (za świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu i oryginalnośćwyrazu artystycznego)

II miejsce –Ewelina Burczyńska ( za wyjątkowe umiejętności z zakresu rosyjskiej fonetyki i intonacji)

III miejsce – Justyna Serzysko (za dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny)

Wręczanie nagród odbędzie się 27 marca 2013 r. podczas Dnia Europejskiego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów.