Aktualności: Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego przystępuje do realizacji projektu „Głupich dzieła, mądrych żniwo” – wyprawa w świat Fredry. Celem projekt...

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego przystępuje do realizacji projektu „Głupich dzieła, mądrych żniwo” – wyprawa w świat Fredry.

Celem projektu są m.in.

  • Poznanie pracy teatru od kulis,
  • Upowszechnienie wiedzy o twórczości Fredry,
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez prace badawcze nad językiem Fredry, ćwiczenia redakcyjno-edytorskie,
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności aktorskich wśród młodzieży szkolnej.