Aktualności: Relacja z Grochowskich Spotkań Teatralnych

Relacja z Grochowskich Spotkań Teatralnych

      Już po raz czwarty młodzieżowe zespoły teatralne mogły zaprezentować się na Grochowskich Spotkaniach Teatralnych „Na rogatkach”.          13 i 14 marca 2013 r...

      Już po raz czwarty młodzieżowe zespoły teatralne mogły zaprezentować się na Grochowskich Spotkaniach Teatralnych „Na rogatkach”.

         13 i 14 marca 2013 roku sala teatralna LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. Grochowskiej stała się areną zmagań młodych adeptów sztuki aktorskiej. Prezentowane sztuki oceniało jury pod przewodnictwem aktora, pana Tomasza Marzeckiego. Każdy zespół na indywidualnym spotkaniu z aktorem mógł zapoznać się z profesjonalnym komentarzem na temat inscenizacji, a także wysłuchać wskazówek, jak w przyszłości jeszcze lepiej prezentować się na scenie.

         Pan Ryszard Jakubisiak – sekretarz jury – podkreśla: Grochowskie Spotkania Teatralne coraz bardziej obrastają w tradycję, którą należy pielęgnować, bo to jedyna forma przeglądu teatrów szkolnych w naszej dzielnicy. Daje ona szansę integracji i wymiany doświadczeń amatorskiego ruchu teatralnego, a także promocji dzielnicy w Warszawie.

        Główny laur – Grand Prix przypadł w udziale Grupie Teatralnej „Assunta” z Gimnazjum nr 104 w Warszawie za spektakl „Powroty” wg własnego scenariusza. Wyróżnienie za najlepsze przedstawienie autorskie otrzymał zespół KONOP z LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie za napisaną i wyreżyserowaną przez jednego z uczniów Kamila Radka sztukę „Olga”. Teatrzyk „4/6” (cztery szóste) z Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów został wyróżniony za odważną realizację współczesnego tekstu poetyckiego „Ptam” Krystyny Miłobędzkiej.

           Tradycyjnie swoją własną nagrodę –  „Wolny przejazd przez rogatki” - przyznało też jury młodzieżowe, rekrutujące się z przedstawicieli wszystkich występujących grup teatralnych. Młodzi aktorzy wyróżnili teatr „W piątek wieczorem” z XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie za przedstawienie „Jeleń” wg Sławomira Mrożka.

        Nagroda publiczności trafiła do zespołu teatralnego z Gimnazjum nr 25 im. Czesława Niemena w Warszawie za spektakl „Podróż do świata mitologii” na podstawie „Mitologii” Parandowskiego.

           20 marca na gali finałowej nagrody wręczył zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe pan Jarosław Karcz.

         Tegoroczne Grochowskie Spotkania Teatralne „Na rogatkach” przeszły do historii. Następne zmagania dopiero za rok, ale warto już się do nich zacząć przygotowywać, bo będzie to piąta – jubileuszowa edycja naszego Praskiego przeglądu teatrów szkolnych.