Aktualności: Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu edukacyjnego dofinansowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne pod tytułem "Głupich dzieła, mądrych żniwo - wyprawa w świat Fredry". Uczni...

Zakończenie projektu edukacyjnego dofinansowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne pod tytułem "Głupich dzieła, mądrych żniwo - wyprawa w świat Fredry".

Uczniowie uczestniczący w projekcie jak i odbiorcy tego przedsięwzięcia pogłębili znajomość twórczości Aleksandra Fredry poprzez interdyscyplinarne podejście do dzieł komediopisarza ( struktura językowa dramatu, warstwa interpretacyjna, kontekst historyczny, tradycja wykonawcza ról fredrowskich). W trakcie realizacji projektu ćwiczone były umiejętności pracy zespołowej oraz wyszukiwania i przetwarzania informacji. Poddano analizie język Fredry od strony semantycznej oraz aforystycznej, prześledzono historię adaptacji teatralnych komedii Fredry i wybrane kreacje aktorskie w rolach fredrowskich, doskonalono umiejętności aktorskie, redakcyjno – edytorskie oraz plastyczne.

Podczas czynności czytelniczych i interpretacyjnych uczniowie dostrzegli uniwersalizm treści dzieł tego romantycznego pisarza, żywotność humoru i szczególny urok jego języka. Dokonali wyboru i interpretacji zbioru aforyzmów z jego komedii. Młodzież mogła dzięki tym pracom doskonalić swe kompetencje językowe oraz polubić czytanie klasyki polskiej literatury.

Projekt zaktywizował młodzież LXXII LO, zainspirował do współpracy z kolegami z wybranych szkół gimnazjalnych, stworzył okazję do wspierania uczniów mających trudności w nauce poprzez pozyskiwanie ich do wspólnych działań badawczych, czytelniczych i aktorskich.

Do popularyzacji dzieł Fredry wśród odbiorców projektu przyczyniły się osiągnięte efekty w postaci: inscenizacji teatralnej w formie montażu najciekawszych scen z komedii Fredry pod tytułem „Głupich dzieła, mądrych żniwo”; publikacja podsumowująca projekt z częścią analityczną i albumową oraz wystawa tematyczna „W zwierciadle fredrowskich komedii”.

Spektakl przygotowany przez teatr szkolny został zaprezentowany szerokiej publiczności w szkole i poza nią. Fragmenty były wystawione w czasie Dnia Aleksandra Fredry i generała Piotra Szembeka w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe. Widowisko we fragmentach pokazano podczas Dzielnicowego Festiwalu „Rozwiń talent” zorganizowanego przez Centrum Promocji Kultury, w całości przedstawiono podczas Praskiego Pikniku Artystycznego zorganizowanego przez LXXII Liceum Ogólnokształcące im gen. J. Jasińskiego.  Prezentacja sztuki w środowisku szkolnym była okazją do wyboru najlepszych młodzieżowych aktorów w rolach fredrowskich.

Uczniowie z grup teatralnej i badawczej odbyli kilka kształcących spotkań z aktorami scen warszawskich: Danielem Olbrychskim, Jarosławem Gajewskim oraz dokumentalistami z Instytutu Teatralnego w Warszawie.

Projekt był okazją do doskonalenia pracy zespołowej, poszerzył horyzonty poznawcze młodzieży, zainspirował ich do twórczych działań.