Aktualności: Konkurs „Normalizacja i ja”

Konkurs „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizują w roku szkolnym 2013/2014 II edycję ogólnopolskiego konkursu „Normalizacja i ja” skierowanego do uczniów i naucz...

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizują w roku szkolnym 2013/2014 II edycję ogólnopolskiego konkursu „Normalizacja i ja” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów oraz z placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.

       Celem konkursu jestwzrost świadomości o znaczeniu normalizacji w życiu codziennym oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego, a także przygotowanie specjalistów do wykorzystywania rozwiązań normalizacyjnych w praktyce zawodowej. Istotna jest również realizacja zaleceń Unii Europejskiej w zakresie rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej i uświadomienie, iż dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.

Zadanie konkursowe dla uczniów - w kategorii „Esej” – polega na napisaniu opracowania na temat: „Normalizacja jest dla nas i wokół nas”, w kategorii „Grafika” - stworzenie na ten sam temat pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacje A4. Natomiast zadaniem nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji: „Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć?”. Na najlepszych autorów czekają cenne nagrody rzeczowe.

Konkurs potrwa od 27 września br. do 17 stycznia 2014 r. Do 10 stycznia 2014 r. poprzez formularz znajdujący się na www.pkn.pl/konkursy-0 należy zarejestrować swój udział w konkursie. Prace można nadsyłać mailowo: pknkonkurs@pkn.pl lub listownie na adres Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PKN w lutym 2014 r.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Mazowiecki i Podkarpacki Kurator Oświaty. Partnerzy metodyczni: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego. Partnerzy medialni: „Przegląd Techniczny”, miesięczniki „Perspektywy”, „Edukacja i Dialog”, portale: Interklasa.pl, Edukacja.net, Edu.info.pl, Eid.edu.pl

Więcej o konkursie na: www.pkn.pl/konkursy-0

Kontakt:e-mail: pknkonkurs@pkn.pl, tel. 22 556 76 39, 22 556 74 77

Regulamin <<<pobierz>>>