Aktualności: Pożegnaliśmy Ojca Chrzestnego Sztandaru

Pożegnaliśmy Ojca Chrzestnego Sztandaru

30 października 2013 pożegnaliśmy Ś. P. Profesora dra hab. inż. Andrzeja Makowskiego Ojca Chrzestnego Sztandaru LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Kierown...

30 października 2013 pożegnaliśmy

Ś. P. Profesora dra hab. inż. Andrzeja Makowskiego

Ojca Chrzestnego Sztandaru LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego,
Dziekana Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
Kierownika Zakładu Kartografii,
członka Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
przewodniczącego Komitetu Narodowego MAK,
członka Komitetu Geodezji PAN,
założyciela Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
Sekcji Kartograficznej SGP
wiceprzewodniczącego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się na Powązkach, naszą szkołę
reprezentował poczet sztandarowy oraz uczniowie klasy IID wraz z opiekunami.