Aktualności: III Konferencja „Normalizacja w szkole”

III Konferencja „Normalizacja w szkole”

Polski Komitet Normalizacyjny i LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie zapraszają w dniu 12 marca 2014 r. do udziału w: III Konferencji „Normalizacja w szkole” na temat „Edukac...

Polski Komitet Normalizacyjny i LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie
zapraszają w dniu 12 marca 2014 r. do udziału w:

III Konferencji „Normalizacja w szkole”

na temat „Edukacja na rynek pracy”

Do udziału w III Konferencji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów, samorządów, pracodawców oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konferencję „Normalizacja w szkole”. Tematem wiodącym III konferencji jest „Edukacja na rynek pracy”. Problematyka ta znakomicie wplata się w toczoną obecnie dyskusję na temat polskich ram kwalifikacji opracowywanych przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz w realizację celów zawartych w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER) nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

więcej na stronie: http://www.pkn.pl/oswiata-konferencje

albo: http://www.men.gov.pl/index.php/....