Aktualności: Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas III

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas III

25 kwietnia 2014 r. o godz.13.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku dla uczniów klas III. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Kozak, kierując do absolwentów wzruszające słowa pożegnania w imieni...

25 kwietnia 2014 r. o godz.13.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku dla uczniów klas III. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Kozak, kierując do absolwentów wzruszające słowa pożegnania w imieniu Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły oraz życzenia powodzenia na maturze i dokonywania mądrych wyborów w dorosłym życiu. Następnie Ania Kaczorowska i Andrea Majsterek - przedstawiciele absolwentów, podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata, trud włożony w przygotowanie do matury i pracę wychowawczą. Na uroczystości pojawili się również przedstawiciele klas młodszych. Kacper Kościński ucz. kl. I b – w imieniu Samorządu Uczniowskiego pożegnał koleżanki i kolegów, zapewniając, że zawsze będą mile widzianymi i oczekiwanymi gośćmi w murach Jasińskiego. Podczas uroczystości klasa 3d, która osiągnęła najwyższe wyniki w nauce dokonała przekazania sztandaru szkoły uczniom klasy młodszej – 1a, która uzyskała najwyższą średnią wyników za ubiegły semestr. Pani Dyrektor wręczyła również nagrody rzeczowe i dyplomy najlepszym absolwentom, sportowcom, uczniom zaangażowanym w pracę szkolnego teatru „Paradox” oraz laureatom szkolnych i pozaszkolnych konkursów, a także listy gratulacyjne rodzicom najlepszych absolwentów oraz podziękowania rodzicom uczniów klas III wspierającym szkołę pracą w Radzie Rodziców. Po części oficjalnej uroczystości wychowawcy zaprosili po raz ostatni swoich wychowanków do sal lekcyjnych i wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły.