Aktualności: Dzien Edukacji Narodowej

Dzien Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto uroczyście obchodzone w naszej szkole w celu upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r. Tegoroczn...

Dzień Edukacji Narodowej to święto uroczyście obchodzone w naszej szkole w celu upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r.

Tegoroczna akademia z tej okazji odbyła się w naszym liceum właśnie 14 października o godz. 9.00. Pani Dyrektor Bożena Kozak powitała wszystkich licznie zebranych gości i skierowała wiele serdecznych słów do świętujących tego dnia nauczycieli i pracowników szkolnej administracji. Dla uczniów dzień ten był wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności wychowawcom i nauczycielom za codzienny trud i zaangażowanie. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Kacper Kościński z kl. II b w imieniu wszystkich uczniów złożył serdeczne życzeniagronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły. Przewodniczący Rady Rodziców p. Jacek Krupa przekazał na ręce pani dyrektor kwiaty i słowa uznania za pracę dydaktyczną i wychowawczą od rodziców naszych podopiecznych dla wszystkich tych, którzy przyczyniają się do tego, że młodzież Jasińskiego odnosi tyle sukcesów, a szkoła postrzegana jest jako placówka o dobrym poziomie nauczania i serdecznej, przyjaznej atmosferze.

Na uroczystościwyróżniający się nauczyciele i pracownicy administracji otrzymali za swe osiągnięcia nagrody Dyrektora Szkoły. Ważnym punktem spotkania było ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły i wręczenie nowym uczniom pamiątkowych srebrnych tarcz. O oprawę artystycznązadbali uczniowie właśnie tegorocznych klas pierwszych i zaprezentowali interesujący program poetycko-muzyczny.