Aktualności: Uroczystość z okazji 220. rocznicy śmierci Patrona

Uroczystość z okazji 220. rocznicy śmierci Patrona

Dnia 4.11.2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 220. rocznicy śmierci Patrona – gen. Jakuba Jasińskiego. Pani Dyrektor Bożena Kozak serdecznie powitała liczne grono zgromadzonych znakomitych gości m.in.: przedsta...

Dnia 4.11.2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 220. rocznicy śmierci Patrona
– gen. Jakuba Jasińskiego. Pani Dyrektor Bożena Kozak serdecznie powitała liczne grono zgromadzonych znakomitych gości m.in.: przedstawicieli władz dzielnicy, Biura Edukacji, wyższych uczelni współpracującychz naszą szkołą, instytucji wspierających działalność dydaktyczną szkoły, byłych pracowników i wychowanków, po czym zaprosiła wszystkich do wspólnego przeżywania uroczystości, wspólnego wspominania  postaci wybitnego Polaka – patrioty, jakim był generał Jakub Jasiński.

Goście w swoich wystąpieniach kontynuowali rozważania dotyczące postaci patrona, jego przykładnej postawy, wyznaczającej główny kierunek wychowania młodzieży do życia obywatelskiego i patriotycznego oraz roli szkoły
w kultywowaniu narodowej tradycji.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja dotycząca realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego
,,O samowładność Narodu”, po której młodzież została oddelegowana do złożenia kwiatów na symbolicznym grobie gen. Jakuba Jasińskiego.

Następnie Pan Burmistrz Tomasz Kucharski, Pani Dyrektor Bożena Kozaki Pani Dorota Walas wręczyli nagrody laureatom gry miejskiej ,,Szlakiem powstania kościuszkowskiego w Warszawie”, a  organizatorzy Konkursu ,,Kamień Kamionka” dokonali jego uroczystego podsumowania i uhonorowali zwycięzców.

W części artystycznej młodzież naszej szkoły zaprezentowała inscenizację przysięgi Tadeusza Kościuszki, pieśni powstańcze z okresu powstania kościuszkowskiego, a także sceniczną relację z obrony Pragi i śmierci patrona naszej szkoły gen. Jakuba Jasińskiego.

Po uroczystości goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy ,, Powstanie Kościuszkowskie” i poczęstunek.