Aktualności: Wizyta w Fundacji Schumana

Wizyta w Fundacji Schumana

Wizyta w Fundacji Schumana na obradach Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego 25 marca br. nasi uczniowie z klasy europejskiej mieli okazję obserwować symulację obrad  Komisji Wolności Obywatelskich Parlamen...

Wizyta w Fundacji Schumana na obradach
Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego

25 marca br. nasi uczniowie z klasy europejskiej mieli okazję obserwować symulację obrad  Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego na temat rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych.  Na początku Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad, po czym głos zabrali posłowie – przedstawiciele różnych partii politycznych. Wysłuchaliśmy więc stanowiska Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Europejskiej Partii Ludowej, Poglądy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Zielonych – Wolnego Sojuszu Europejskiego. Na koniec obrad głos zabrał poseł sprawozdawca.  

Dzięki tej wizycie uczniowie mieli możliwość poszerzenia  swojej wiedzy na temat zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.