Aktualności: Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia   spotkanie z Panem Piotrem Łubieńskim Warszawiakiem, powstańcem  warszawskim, więźniem   obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W marcu nasza szkoła gościła w swoich murach Pana Piotra Łubie...

Ocalić od zapomnienia
  spotkanie z Panem Piotrem Łubieńskim
Warszawiakiem, powstańcem  warszawskim, więźniem  
obozu koncentracyjnego w Stutthofie.

W marcu nasza szkoła gościła w swoich murach Pana Piotra Łubieńskiego – powstańca z Pułku Baszta, który walczył  na Mokotowie.  W spotkaniu uczestniczyły klasy: humanistyczna, europejska, wojskowe oraz ratownictwa medycznego. Wraz z opiekunami przez 2 godziny słuchaliśmy  z wielkim zainteresowaniem  historii Powstania Warszawskiego. Pan Łubieński w niezwykle przejmujący sposób przedstawił   wydarzenia z historii 63 dni walk Warszawy.  Naświetlił nie tylko przyczyny rozpoczęcia powstania, ale także sytuację ziem okupowanych w 1944 roku, przebieg walk oraz dramatyczne dla stolicy skutki powstania. Szczególne wrażenie na nas zrobiło   opowiadanie o rzezi Woli i bestialstwie żołnierzy Oskara Dirlewangera oraz Brygady Kamińskiego.  „Chłonęliśmy” informacje o młodych sanitariuszkach ze Szpitala św. Łazarza, które zginęły w pierwszych dniach powstania. Każda klasa zobowiązała się do zapalenia znicza na Cmentarzu Wojskowym – kwatera 26 B w hołdzie za odwagę,  poświęcenie i bohaterstwo 11 poległym sanitariuszkom.     

Dziękujemy Panu Łubieńskiemu za niezapomnianą lekcję historii, mamy nadzieję, że uda nam się wybrać na wycieczkę w czerwcu szlakiem walk na Mokotowie.

Wdzięczni uczniowie LXXII LO wraz z opiekunami.