Aktualności: Europejski Dzień Jezyków

Europejski Dzień Jezyków

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce już po raz ósmy wspólnie zorganizowały tegoroczny Europejski ...

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce już po raz ósmy wspólnie zorganizowały tegoroczny Europejski Dzień Języków (EDJ).

EDJ został ustanowiony w 2001 r. przez Radę Europy i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich w celu promowania nauczania i uczenia się języków obcych .

W ramach tegorocznych obchodów EDJ nauczyciele języków obcych przeprowadzili w naszej szkole wiele ciekawych działań. W dniach 21-25 września odbyły się konkursy wiedzy o krajach:

anglojęzycznych (laureaci-Patryk Tomaszewski  kl. Ia, Kamil Skorupa, kl.I a, Patryk Kulesza, kl. I cb), niemieckojęzycznych (laureaci-Mateusz Gruchacz, kl II b, Zuzanna Pałka, kl. II d, Michał Jasiński, kl. II d),

hiszpańskojęzycznych (laureaci-Joanna Maj kl. I b, Kewin Rojek kl.1d, Dominika Górecka, kl. 1b ),

Francji ( laureaci -Joanna Tajak kl.III b, Kacper Kościński kl.III b, Karolina Wąsowska kl. III b)

 i Rosji (laureaci- Piotr Kubis kl. III a, Joanna Izdebska kl. II d, Weronika Zielonko- Czupta kl.II cb). 

Klub Młodych Lingwistów - korzystając z pomocy British Council - zorganizował dwie lekcje języków obcych przez Skype'a:

- lekcję języka nowogreckiego (21 września), którą przygotował Przemysław Kordos z Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, w której udział wzięli uczniowie z kl. 1b i 1d,

- lekcję języka duńskiego (22 września), którą przeprowadziła Aleksandra Jędrzejczyk z Duńskiego Instytutu Kultury - uczestniczyli w niej uczniowie kl. 3a.

W piątek, 25 września, odbył się mini-wykład na temat europejskich rodzin językowych oraz  konkurs wiedzy lingwistycznej "Pokażmi język". Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a dyplomami zostaną uhonorowani uczniowie, w których pracach przekroczony został próg 50% poprawnych odpowiedzi -  sąto: Adrian Szczawiński, kl. 1a oraz Hubert Kraszewski kl. 1d .

W ramach obchodów EDJ  P. prof. S.Kantorska brała udziałw konferencji ,, Ocenianie w edukacji językowej" zorganizowanej przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w wykładzie: ,,Wybrane prawidłowości oceniania- perspektywa psychologiczna” i w panelu dyskusyjnym: ,,Ocenianie kompetencji cząstkowych w nauczaniu języków obcych”.