Aktualności: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto uroczyście obchodzone w każdej szkole w celu upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r. W naszej szk...

Dzień Edukacji Narodowej to święto uroczyście obchodzone w każdej szkole w celu upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r. W naszej szkole jest to także dzień uroczystego ślubowania klas pierwszych na sztandar szkoły.

14 października 2015 r. o godz. 9.00 odbyła się zw naszym liceum uroczysta akademia.

Pani Dyrektor Bożena Kozak powitała wszystkich licznie zebranych gości i skierowała serdeczne życzenia do świętujących tego dnia nauczycieli i pracowników szkolnej administracji.

Wspomniała z radością o licznych naszych szkolnych sukcesach m.in. osiągnięciu przez Sylwię Waruszewską (tegoroczną absolwentkę) maksymalnego wyniku na egzaminie maturalnym czy też o zajęciu II miejsca przez Szkolny Teatr ,,Paradox”
w II Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ,,Zdarzenia Teatralne”, czy wreszcie o sukcesach klas mundurowych
(m.in. uzyskaniu dyplomu ,,Pro Patria Semper”  za współpracę z Muzeum Wojska Polskiego). 

Również sami uczniowie tego dnia mieli wspaniałą okazję do wyrażenia wdzięczności pracownikom szkoły za codzienny trud
i zaangażowanie. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Monika Śledzik z kl. IIca w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożyła serdeczne życzenia gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły. Przewodniczący Rady Rodzicówp. Jacek Krupa  przekazał na ręce pani dyrektor kwiaty, życzeniai słowa uznania za pracę dydaktyczną i wychowawczą.

Podczas uroczystości wyróżniający się nauczyciele i pracownicy administracji otrzymali za swe osiągnięcia nagrody Dyrektora Szkoły.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyło się ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły i wręczenie nowym uczniom pamiątkowych srebrnych tarcz.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie tegorocznych klas pierwszych, którzy zaprosili gości na pokazy sprawnościowe, pokaz z zakresu ratownictwa medycznego oraz pochwalili się swymi umiejętnościami wokalnymi.