Aktualności: Projekt „Polacy z wyboru”

Projekt „Polacy z wyboru”

Projekt „Polacy z wyboru” – gra miejska dla 160 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Młodzież naszej szkoły realizowała projekt edukacyjny „Polacy z wybory” poświęcony rodzinom pochodzenia niemieckiego w War...

Projekt „Polacy z wyboru” – gra miejska dla 160 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej

Młodzież naszej szkoły realizowała projekt edukacyjny „Polacy z wybory” poświęcony rodzinom pochodzenia niemieckiego
w Warszawie w XIX i XX wieku. Miał on na celu przedstawienie wkładu rodów niemieckiego pochodzenia w rozwój przemysłu, nauki, kultury i życia społecznego Warszawy.   

W ramach projektu uczniowie z klasy 2a zorganizowali grę miejską dla dzieci ze 160 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Desertum” z Pragi Południe. Inicjatywa ta była poświęcona rodzinie Wedlów. Głównym zadaniem uczestników było odnalezienie zaginionego przepisu na tradycyjną wedlowską czekoladę. Harcerze mieli  do wykonania  10 zadań.  
Musieli np. nagrać reportaż o rodzinie Wedlów, narysować ich drzewo genealogiczne i wykazać się znajomością mapy Warszawy. Przydatne okazały się także umiejętności targowania się z XIX - wiecznym kupcem i znajomość gwary warszawskiej. Najwięcej emocji wzbudzało zadanie polegające na przygotowaniu „czekolady” z mąki, wody i różnokolorowych barwników. Wykonanie każdego zadania nagradzane było fragmentami mapy z zaznaczonym miejscem ukrycia zaginionego przepisu na czekoladę. Zwyciężyły dziewczęta z patrolu „Króliczki”.