Aktualności: Międzynarodowa konferencja „Sanitarna Służba Szkolna”

Międzynarodowa konferencja „Sanitarna Służba Szkolna”

W dniu 6 marca 2016 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematowi poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez powołanie alternatywnej dla szkolnego punktu medycznego „Sanitarnej Służby Szkolnej”. ...

W dniu 6 marca 2016 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematowi poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez powołanie alternatywnej dla szkolnego punktu medycznego „Sanitarnej Służby Szkolnej”.

Organizatorami konferencji byli: Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Jasińskiego, Malteser Hilfsdienst Berlinoraz Zakon Maltański Polska Maltańska Służba Medyczna. W konferencji udział wzięli:

Z ramienia Malteser Hilfsdienst Berlin

Pan Sylwestr Tomala - szef służby zagranicznej Malteser Berlin

Pan Stefan Bernart- szef szkolenia Malteser Berlin

Stronę ukraińską reprezentowali:

Pan dr Wiaczesław Czernienko

Pani Salome Siemionow

Stronę polską natomiast reprezentowali:

Pan dr Marcin Świerad - przedstawiciel Zakonu Maltańskiego Polska

Pan Damian Zadeberny- Prezes Fundacji Maltańska Służba Medyczna

Obecni byli również komendanci oddziałów MSM z Bydgoszczy, Nysy, przedstawiciele oddziału Warszawa oraz uczniowie klas ratowniczych LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.

W trakcie konferencji prezentowane były doświadczenia międzynarodowe i  krajowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy w  szkołach. Uczestnicy dyskutowali o konieczności poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole oraz na temat wsparcia uczniów z chorobami przewlekłymi zwłaszcza w wypadku braku w szkołach opieki medycznej w pełnym wymiarze. Zwrócono uwagę na możliwość poprawienia „zaplecza” medycznego  szkół poprzez przeszkolenie uczniów do udzielania pierwszej pomocy.

Na podstawie wypracowanych wzorców i doświadczeń niemieckich oraz w toku dyskusji podjęto decyzję o podpisaniu porozumienia pomiędzy LXXII LO i Zakonem Maltańskim Polska Fundacją Maltańska Służba Medyczna w sprawie wdrożenia projektu pilotażowego „Sanitarna Służba Szkolna”.