Aktualności: Wycieczka do Łeby

Wycieczka do Łeby

Klasy 1b i 1a w terminie 16-19.05.2016r. uczestniczyły w wycieczce do Łeby , Gdańska  i Torunia. Wyjazd miał na celu integrację zespołu klasowego z poszerzeniem wiedzy z zakresu geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Uc...

Klasy 1b i 1a w terminie 16-19.05.2016r. uczestniczyły w wycieczce do Łeby , Gdańska  i Torunia.

Wyjazd miał na celu integrację zespołu klasowego z poszerzeniem wiedzy z zakresu geografii Polski
i wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowi zwiedzali w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności, Słowiński Park Narodowy. Przeszli przez wędrujące wydmy,
a następnie podziwiali faunę  i florę wybrzeża południowobałtyckiego.

W ostatnim dniu wycieczki młodzież brała udział w grze miejskiej prowadzonej przez toruńskiego przewodnika, która przybliżyła historię tego hanzeatyckiego miasta.