Aktualności: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

„Mądrość jest początkiem wszelkiego dobra i dobrem najwyższym”                           &nbs...

Mądrość jest początkiem wszelkiego dobra i dobrem najwyższym
                                                                                                       Epikur

 

Dzień Edukacji Narodowej to ważny moment dla wszystkich związanych z oświatą. Jest rodzajem hołdu dla wychowawców i nauczycieli. Święto przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja. W życiu każdego z nas nauczyciele zajmowali i zajmują ważne miejsce. To Państwa wiedza, autorytet, umiejętności, zaangażowanie
i poświęcenie mają znaczący wpływ na wykształcenie kolejnych pokoleń młodzieży.  W tym szczególnym dniu chciałbym złożyć dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia  i podziękowania za trud, poświęcenie
i ciężką pracę jaką dla nas Państwo wykonują. I zapewnić wszystkich naszych Profesorów, że zdajemy sobie sprawę jak wielką cierpliwością  i wyrozumiałością względem nas wykazują się na co dzień.  I za to jesteśmy po stokroć wdzięczni. Ten dzień jest również ważny dla nowych kolegów, uczniów klas pierwszych, którzy po ślubowaniu staną się członkami wspólnoty szkolnej. Jako przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, życzę Wam sukcesów i zadowolenia z wyboru liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego jako szkoły, w której będą zdobywać wiedzę i kształtować postawy patriotyczne. Po złożeniu ślubowania, stajecie się pełnoprawnymi uczniami tego liceum i jesteście zobowiązani do godnego reprezentowania naszej szkoły, tak swoimi osiągnięciami w nauce, jak również zachowaniem się w szkole i poza nią.

W imieniu uczniów LXXII Liceum

Jan Zejdowski

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego