Aktualności: Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty. Tego dnia w naszej szkole odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w eduka...

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty. Tego dnia w naszej szkole odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację
i wychowanie przygotowali występy artystyczne i złożyli serdeczne życzenia. Dzień ten był również okazją do wręczenia nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom administracji za ich wyjątkowe osiągnięcia i zaangażowanie. Bardzo ważną częścią uroczystości było ślubowanie złożone przez uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły i wręczenie im symbolicznych srebrnych tarcz na znak oficjalnego przyjęcia do grona społeczności uczniowskiej naszego Liceum.