Aktualności: Warsztaty w Centrum Edukacji Filmowej

Warsztaty w Centrum Edukacji Filmowej

W poniedziałek 28 listopada 2016 r. klasy I liceum (A, B,C, D, E) uczestniczyły w zorganizowanych przez Centrum Edukacji Filmowej warsztatach "Kino jako narzędzie manipulacji". Na spotkaniu zostały poruszone kwestie istoty manipulacj...

W poniedziałek 28 listopada 2016 r. klasy I liceum (A, B,C, D, E) uczestniczyły w zorganizowanych przez Centrum Edukacji Filmowej warsztatach "Kino jako narzędzie manipulacji". Na spotkaniu zostały poruszone kwestie istoty manipulacji, relacji manipulacji a perswazji, a także mockdokument. Na podstawie prezentacji
i filmu "Wolny strzelec" Jake'a Gyllenhaal'a zobaczyliśmy, jak powstawało kino propagandowe
i dowiedzieliśmy się o istocie manipulacji w kinie gatunków.