Aktualności: Szkoła Równych Szans - VII edycja

Szkoła Równych Szans - VII edycja

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Miastem Stołecznym Warszawa - dzielnicą Praga-Południe oraz LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie realizują projekt dofinansowywany z Funduszy Euro...

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Miastem Stołecznym Warszawa - dzielnicą Praga-Południe oraz
LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie realizują projekt dofinansowywany
z Funduszy Europejskich "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA". Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów dziewięciu szkół województwa mazowieckiego. Dofinansowanie projektu z UE: 641531,00 zł.

Projekt jest realizowany od 1.02.2017 r. do 31.01.2018 r.