Aktualności: „Warszawa dla Aleppo”

„Warszawa dla Aleppo”

26 stycznia 2017 r. odbył się w szkole wykład pt. „Syria przed i w trakcie konfliktu zbrojnego”, w którym uczestniczyli uczniowie klas II i III realizujący przedmiot geografia na poziomie rozszerzonym. Celem zajęć by...

26 stycznia 2017 r. odbył się w szkole wykład pt. „Syria przed i w trakcie konfliktu zbrojnego”, w którym uczestniczyli uczniowie klas II i III realizujący przedmiot geografia na poziomie rozszerzonym. Celem zajęć było zapoznanie z przyczynami, przebiegiem i skutkami konfliktu w Syrii oraz przedstawienie informacji na temat akcji Urzędu Miasta - „Warszawa dla Aleppo”, w którą włączyło się Biuro Edukacji. Warszawscy radni zobowiązali się do rozpoczęcia publicznej zbiórki na budowę i wyposażenie szkoły dla dzieci w zniszczonym na skutek działań wojennych mieście Aleppo. Szczegóły akcji można znaleźć na www.um.warszawa.pl/aleppo

Na zdjęciach Aleppo tuż przed wybuchem wojny (09.02.2011 r.)