Aktualności: Projekt

Projekt

Nasza Szkoła razem z Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnica Praga-Południe rozpoczyna realizację Projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA. Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków E...

Nasza Szkoła razem z Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnica Praga-Południe rozpoczyna realizację Projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA. Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Adresatami Projektu są uczniowie klas II.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw  i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu dają Państwa dzieciom  możliwość  utrwalenia wiadomości zdobytych na zajęciach z poniżej  wymienionych przedmiotów, lepszego przygotowania się do matury (zajęcia kończą się w styczniu 2018r.), rozwijania zainteresowań i umiejętności na poziomie rozszerzonym.

Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 
zajęcia rozwijające z języka angielskiego
zajęcia komunikacji z języka rosyjskiego
zajęcia komunikacji z języka niemieckiego
zajęcia z matematyki  z zastosowaniem IT
zajęcia rozwijające z geografii

zajęcia rozwijające z chemii
zajęcia wyrównawcze z matematyki  
zajęcia rozwijające z matematyki
zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych 
zajęcia wspierające postawy przedsiębiorcze 
zajęcia z kreatywności DestinationImagination

zajęcia Odyseja Umysłu

W tym roku szkolnym skupiamy się na następujących zajęciach:

zajęcia rozwijające z chemii

zajęcia rozwijające z geografii

zajęcia Odyseja Umysłu
zajęcia rozwijające z języka angielskiego
zajęcia komunikacji z języka rosyjskiego
zajęcia komunikacji z języka niemieckiego
zajęcia z matematyki  z zastosowaniem IT
zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych 
zajęcia wspierające postawy przedsiębiorcze 
zajęcia z kreatywności DestinationImagination

Bardzo liczymy udział Państwa dzieci w projekcje.

Dodatkowe pytania proszę kierować do koordynatora projektu Pani Danuty Góral.

Regulamin <<<pobierz>>>

Deklaracja udziału <<<pobierz>>>

Formularz <<<pobierz>>>

Harmonogram zajęć czerwiec - <<<korekta>>>