Aktualności: Warszawski Program „Lato w Mieście” w Dzielnicy Praga-Południe

Warszawski Program „Lato w Mieście” w Dzielnicy Praga-Południe

Warszawski Program „Lato w Mieście” w 2017 roku w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Nie masz pomysłu na wakacje? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017...

Warszawski Program „Lato w Mieście” w 2017 roku
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Nie masz pomysłu na wakacje? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 26 czerwca
do 31 sierpnia 2017 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Lato w Mieście” w 2017 roku.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji. W tym roku, w 22placówkach (8 wakacyjnych placówkach edukacyjnych oraz 14 wakacyjnych placówkach specjalistycznych), w tym w 4obiektach OSiR, dzieci i młodzież będą miały zorganizowane liczne atrakcje.

Dla uczestników tegorocznego Programu „Lato w Mieście” Dzielnica przygotowała bogaty program  edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano wyjścia do kina, muzeów, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy, dyskoteki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe zaprasza na dwie Pływalnie „Wodnik” i „Szuwarek” oraz dwie Hale Sportowe „Saska” i „Siennicka”. Wakacyjne placówki specjalistyczne takie jak:Dom Kultury Orion, Klub Kultury Gocław przeprowadzą ciekawe warsztaty: taneczne, sportowe, artystyczne, ceramiczne, literackie, Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej poprowadzi komputerowe zajęcia edukacyjne, Ognisko TKKF Olszynka Grochowska warsztaty tenisa ziemnego z podziałem na grupy wiekowe i stopień zaawansowania, zaś  Klub Karate Tradycyjnego zapozna
z podstawami karate tradycyjnego.

Karty uczestnika programu „Lato w Mieście”w 2017 roku będą przyjmowane w szkołach organizujących program
„Lato w Mieście” w 2017 roku w okresie od 15 maja 2017 roku do 9 czerwca  2017 roku.

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” jest odpłatne.

Opłaty za posiłkisą przyjmowane od 15 maja 2017 roku -  na konto  szkoły realizującej ww. program.  

Opłata za posiłkiwynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków
w ciągu roku szkolnego
(na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2016/2017 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

 

Wykaz wakacyjnych placówek edukacyjnych

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

w okresie od 26.06.2017 r. do 14.07.2017 r.

 

1.    Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36/44

 

w okresie od 26.06.2017 r. do 28.07.2017 r.

 

1.    Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117

2.    Szkoła Podstawowa nr 185, ul. Bora Komorowskiego 31

3.    Zespół Szkół nr 84, ul. Zwycięzców 44

 

w okresie od 31.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

 

1.    Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3

2.    Szkoła Podstawowa nr 72 ul. M. Paca 44

3.    Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27

 

w okresie od 07.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

 

1.    Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Abrahama 10

 

 

Wykaz wakacyjnych zajęć specjalistycznych

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

1.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, ul. Kwatery Głównej 11

2.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. A. Nobla 18/26

3.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. J. Dwernickiego 29A

4.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M. Pawlikowskiego 3

5.Filia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 , ul. Warszawska 21, 05-130 Zegrze Południowe

6.Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej, ul. Meissnera 5

7.Dom Kultury „Orion”, ul. Egipska 7

8.TKKF Olszynka Grochowska, ul. Osowska 15

9.Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Osowska 82

10.Klub Kultury Gocław, ul. Abrahama 10

11.Pływalnia „Wodnik”, ul. Abrahama 10

12.Pływalnia „Szuwarek”, ul. Kwatery Głównej 13

13.Hala Sportowa „Saska”, ul. Angorska 2

14.Hala Sportowa „Siennicka”, ul. Siennicka 40