Aktualności: Wizyta klasy humanistycznej w Sejmie RP

Wizyta klasy humanistycznej w Sejmie RP

29 marca klasa humanistyczna 2a zwiedzała niższą izbę polskiego parlamentu –Sejm RP. Zanim uczniowie zasiedli w sali plenarnej w ramach dbałości o bezpieczeństwo parlamentarzystów przeszli rutynową kontrolę w biurze przep...

29 marca klasa humanistyczna 2a zwiedzała niższą izbę polskiego parlamentu –Sejm RP.

Zanim uczniowie zasiedli w sali plenarnej w ramach dbałości o bezpieczeństwo parlamentarzystów przeszli rutynową kontrolę w biurze przepustek.

W trakcie oprowadzania przez pracownika kancelarii Sejmu młodzież zapoznała się z historią parlamentaryzmu, procesem legislacyjnym, prawami i obowiązkami posłów i senatorów oraz ich uposażeniem. Zainteresowanie młodzieży wzbudziły pamiątkowe tablice poświęcone: parlamentarzystom  poległym w czasie wojny i w  katastrofie smoleńskiej oraz upamiętniająca  wizytę Jana Pawła II w Sejmie w czerwcu 1999 r.  Ostatnim punktem wycieczki było zapoznanie się
z historią pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.