Aktualności: Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III. Pani Dyrektor Bożena Kozak  powitała Grono Pedagogiczne przedstawicieli Rady Rodziców i uczniów. Skierowa...

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III.

Pani Dyrektor Bożena Kozak  powitała Grono Pedagogiczne przedstawicieli Rady Rodziców i uczniów. Skierowała wiele ciepłych słów  do tegorocznych absolwentów, podsumowując trzy lata wspólnej pracy. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Rodziców Pan Mirosław Mikołajczyk, a następnie przedstawicielka klas III  Monika Śledzik oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Olaf Ditkowski.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie nagród wyróżniającym się uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
Najlepszymi absolwentkami naszego liceum w tym roku szkolnym okazały się: Natalia Borowik kl. 3a (śr. 5,06) ,
Magda Czyżewska kl. 3ca (śr. 5,05), Monika Śledzik kl. 3ca (śr. 5,0).

Pani Dyrektor wręczyła uczennicom stypendia naukowe  i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Rodzice uczennic otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

Następnie zostały wręczone stypendia sportowe naszym wybitnie uzdolnionym siatkarkom: Natalii Bonisławskiej,
Patrycji Szostak, Justynie Motyczyńskiej, Julii Suszyńskiej, Patrycji Janickiej, Patrycji Michalskiej, Monice Stefaniak.

Nagrody wręczono również za działalność w samorządzie szkolnym, działalność artystyczną w szkolnym teatrze Paradox, reprezentowanie szkoły w konkursach recytatorskich, teatralnych, językowych, a także za inne osiągnięcia sportowe. Następnie pani Dyrektor złożyła podziękowania rodzicom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły.

Uroczystość zakończył występ w wykonaniu artystów szkolnego teatru „Paradox”.

 

Drodzy Absolwenci, przed Wami jeden z najważniejszych egzaminów życia. Pamiętajcie, że „zwyciężać mogą Ci co wierzą, że mogą”.  Życzymy Wam samych sukcesów!!!