Aktualności: Wyjazd szkoleniowo-kondycyjny w Pieniny 24-29.04.2017

Wyjazd szkoleniowo-kondycyjny w Pieniny 24-29.04.2017

Pod koniec kwietnia uczniowie z LXXII LO brali udział w obozie szkoleniowo kondycyjnym. Młodzież szkoliła się z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak również ze sztuk walki, taktyki zielonej i musztry wojskowej. Uczniowie doskonali...

Pod koniec kwietnia uczniowie z LXXII LO brali udział w obozie szkoleniowo kondycyjnym. Młodzież szkoliła się z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak również ze sztuk walki, taktyki zielonej i musztry wojskowej. Uczniowie doskonalili się również z zakresu bronioznawstwa i strzelania z broni krótkiej i długiej. Nie mogło zabraknąć również zajęć ogólnorozwojowych, które podnoszą sprawność fizyczną.

Serdeczne podziękowania składamy kadrze zawodowej z Nowego Sącza, jak również gospodarzom Schroniska pod Durbaszką.

Szczególnie dziękujemy też majorowi Dariuszowi Paździochowi oraz panom Markowi Kozubowi
i Kamilowi Sołtykiewiczowi, którzy sprawowali opiekę nad uczniami.