Aktualności: Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

W obecnym roku szkolnym realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne: Przewodnik po kulturze rosyjskiej dla ciekawych świata Stolice europejskie – wizytówka wielokulturowej Europy Młody polak - przeds...

W obecnym roku szkolnym realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne:

  • Przewodnik po kulturze rosyjskiej dla ciekawych świata
  • Stolice europejskie – wizytówka wielokulturowej Europy
  • Młody polak - przedsiębiorca w Unii Europejskiej
  • Uczeń w teatrze życia

 

Przewodnik po kulturze rosyjskiej dla ciekawych świata

W roku szkolnym 2011/2012 zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej z języka rosyjskiego będą odbywać się wzorem ubiegłego roku w systemie dualnym w formie warsztatów w szkole ( pracujemy m.in. nad spektaklem teatralnym w języku rosyjskim) i w formie wykładów prowadzonych przez wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego
dr Wojciecha Sosnowskiego, które będą odbywały się w każdy piątek o godz.15.50 na Kampusie Centalnym UW. Celem  innowacji jest  poszerzenie wiedzy uczestników o  kulturze rosyjskiej, rozbudzenie ciekawości poznawczej i zamiłowania do nauki języka, kształcenie sprawności językowych,  przygotowanie do matury z języka rosyjskiego.

 

Stolice europejskie – wizytówka wielokulturowej Europy

Innowacja obejmuje następujące obszary zainteresowań:

  • wielokulturowość narodów europejskich będącą podłożem powstania tolerancyjnej,  zjednoczonej Europy,
  • korzenie historyczne poszczególnych państw oraz ich odzwierciedlenie w architekturze głównych miast,
  • tradycje i cechy narodowe stanowiące podstawę odrębności poszczególnych krajów.

Zajęcia będą łączyć teorię z praktycznym działaniem realizowanym w formie wycieczek po Warszawie. Trasy wycieczek uczniowie będą opracowywać sami w czasie zajęć w pracowni komputerowej.  W pracowni komputerowej będą odbywać się również zajęcia dotyczące innych stolic europejskich.

 

Młody Polak - przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Innowacja w zakresie języka angielskiego zaplanowana została na 2 lata. Program zakłada prowadzenie zajęć
w języku angielskim oraz udział młodzieży w cyklu wykładów o tematyce unijnej prowadzonych przez dr Martę Witkowską - wykładowcę Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie. Uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o treści dotyczące prowadzenia działalności gospodaczej na terenie Unii Europejskiej, doskonalić umiejętności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach biznesowych. Dodatkowym atutem realizacji projektu będzie powołanie i prowadzenie wirtualnego przedsiębiorstwa.

 

Uczeń w teatrze życia

Głównym celem innowacji jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu kulturalnym, wzbogacenie wiedzy o teatrze antycznym, renesansowym i epoki elżbietańskiej. Zajęcia będą miały charaktek teoretyczno-praktyczny. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności recenzowania sztuki teatralnej, tworzenia fotoreportaży oraz inscenizacji scenicznej. Efektem pracy młodzieży będą spektakle prezentowane uczniom i ich rodzicom.