Aktualności: Wizyta w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

Wizyta w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

Wizyta młodzieży z LO im. gen. J. Jasińskiego w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 4 i 6 Września 2018 r. W dniach 4 i 6 września b.r. uczniowie naszego Liceum odwiedzili Urząd Dzielnicy Praga-Południe. Byli oni pod opie...

Wizyta młodzieży z LO im. gen. J. Jasińskiego w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 4 i 6 Września 2018 r.

W dniach 4 i 6 września b.r. uczniowie naszego Liceum odwiedzili Urząd Dzielnicy Praga-Południe. Byli oni pod opieką wychowawców:  Ia  - p. Bożeny Długoszek, Ib  - p. Urszuli Michty, Ic - p. Anny Ludwińskiej i Id - p. Danuty Góral.

Spotkanie rozpoczęło się wizytą w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Pracownica tego Urzędu szczegółowo zapoznała młodzież ze sprawami realizowanymi w obsłudze bezpośredniej, z kompetencjami poszczególnych organów, szczeblami zarządzania i ogólnymi informacjami nt. tej instytucji. Ważnym punktem spotkania była część praktyczna dotycząca wypełniania wniosków o dowód osobisty, paszport i skrócony akt urodzenia. Gościem spotkania była Sandra Łebkowska – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek, która zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w życie lokalnej społeczności. Wizyta w Urzędzie zakończyła się propozycją dla młodzieży, aby aktywnie działała na rzecz Dzielnicy realizując własny pomysły i projekty.