Aktualności: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r.   ...

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, powołanej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r.

 

W czwartek 11 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z tej okazji połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. Pani Dyrektor Bożena Kozak powitała wszystkich licznie zebranych gości i skierowała serdeczne życzenia do świętujących tego dnia nauczycieli i pracowników szkolnej administracji.

Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Alicja Nowowiejska z klasy IIc przekazała życzenia i podziękowania za codzienny trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży w imieniu społeczności uczniowskiej całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły.Przewodniczący Rady Rodziców Pan Jacek Krupa życzył pedagogom, by pojawiające się każdego dnia wyzwania były źródłem satysfakcji, optymizmu i radości.

 

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

i wręczenie nowym uczniom pamiątkowych srebrnych tarcz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ślubowaniu wyróżniający się nauczyciele i pracownicy administracji otrzymali za swe osiągnięcia nagrody Dyrektora Szkoły.

 

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych, ich wychowawców i Pana dyrektora szkolnego teatru „Paradox” Ryszarda Jakubisiaka.