Aktualności: Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

Data Forma zebrania 05.09.2019 Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły, zebrania klasowe  godz. 17.30 24.10.20...

Data

Forma zebrania

05.09.2019

Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły, zebrania klasowe  godz. 17.30

24.10.2019

Zebrania klasowe i dzień otwarty  godz. 18.00

21.11.2019

Dzień otwarty  godz. 18.00- 20.00

12.12.2019

 

Zebrania klasowe i dzień otwarty,
informacja o proponowanych ocenach  niedostatecznych
godz. 18.00

09.01.2020

Spotkanie z dyrekcją szkoły, podsumowanie I półrocza
i informacja nt. egzaminu maturalnego – godz. 17.30, zebrania klasowe – godz.18.00

12.03.2020

Zebrania klasowe i dzień otwarty. Propozycje ocen rocznych dla uczniów klas III – godz. 18.00

21.05.2020

Zebrania klasowe i dzień otwarty. Propozycje ocen rocznych dla uczniów klas I i II  - godz. 18.00