Aktualności: Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2011/12

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2011/12

Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego ogłasza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/12 będą: 2.05.2012r., 4.05.2012r., 8.05.2012r., 10.05.2012r., 08.06.2012r. W tych dniach w szkole zorganizow...

Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego ogłasza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/12 będą: 2.05.2012r., 4.05.2012r., 8.05.2012r., 10.05.2012r., 08.06.2012r. W tych dniach w szkole zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży.