Aktualności: Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14 października  to każdego roku dzień szczególny w naszej szkole. To święto wszystkich pracowników szkoły i okazja do podziękowania im za  ich pracę. Szczególnie wyróżniającym się nauczycielom, pra...

14 października  to każdego roku dzień szczególny w naszej szkole. To święto wszystkich pracowników szkoły i okazja do podziękowania im za  ich pracę. Szczególnie wyróżniającym się nauczycielom, pracownikom administracji  i obsługi
pani dyrektor Bożena Kozak wręczyła nagrody.

Tego dnia również pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w szeregi uczniów  Liceum im. gen. J. Jasińskiego, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i otrzymali pamiątkowe srebrne tarcze.