Aktualności: ŚWIATOWY DZIEŃ MONITOROWANIA WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ MONITOROWANIA WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ MONITOROWANIA WODY Projekt prowadzony przez stronę amerykańską: Cele projektu: - upowszechnianie wiedzy o stanie środowiska naturalnego na ziemi - poznanie ważnych parametrów wody występującej w śro...

ŚWIATOWY DZIEŃ MONITOROWANIA WODY

Projekt prowadzony przez stronę amerykańską:

Cele projektu:

- upowszechnianie wiedzy o stanie środowiska naturalnego na ziemi

- poznanie ważnych parametrów wody występującej w środowisku naturalnym

- nabycie umiejętności polowych pomiarów parametrów środowiskowych

- budzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska

- budowanie więzi międzynarodowych w poczuciu wspólnego celu

Akcja World Water Monitoring Day prowadzona jest przez niezależne organizacje pozarządowe w USA.

Uczniowie szkół na całym świecie wraz z opiekunami wykonują pomiary wody w rzekach, jeziorach, morzach  i oceanach, a następnie przekazują wyniki do bazy danych w  USA.

Nasza szkoła w 2004 rozpoczęła współpracę z Sister Schools oraz CoastKeepers z  San Diego w Kalifornii.

Corocznie przygotowujemy polską młodzież licealną do Światowego Dnia Monitorowania Wody. Wyniki pomiarów przekazujemy do bazy danych z całego świata w San Diego.

 W 2007 na młodzież amerykańska z amerykańskiego liceum HiTechHi w San Diego odwiedziła naszą szkołę,
a następnie na zaproszenie strony amerykańskiej wraz z polską młodzieżą braliśmy udział w Światowym Dniu Monitorowania Wody w San Diego.

W tym roku braliśmy udział w kolejnej edycji WWMD 13 października 2011.

Pomiary wykonaliśmy pobierając próbki wody z Wisły przy Moście Poniatowskiego po stronie praskiej kilkaset metrów poniżej ujęcia wody dla Warszawy.

Oto nasze wyniki:

Szerokość geograficzna miejsca pomiaru: 52.23600

Długość geograficzna miejsca pomiaru: 21.04156

Temperatura powietrza: 10 st. C

Temperatura wody: 12 st. C

Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie: 1.5 ppm (cząsteczek na milion)

Odczyn pH wody: 8

Zmętnienie wody: 40%

W tegorocznym pomiarze wzięła udział młodzież z klas 1a i 1d pod opieką nauczyciela Marka Kozuba.

       
  Dominika pobiera próbkę   Pomimo słońca było zimno   Spisujemy wyniki