Aktualności: Tablice interaktywne w Jasińskim

Tablice interaktywne w Jasińskim

Tablice interaktywne w Jasińskim – czyli jak wykorzystujemy technologię informacyjną i komunikacyjną w procesie nauczania. W celu uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia efektów kształcenia nasza szkoła wyposażona zosta...

Tablice interaktywne w Jasińskim – czyli jak wykorzystujemy

technologię informacyjną i komunikacyjną w procesie nauczania.

W celu uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia efektów kształcenia nasza szkoła wyposażona została w tablice interaktywne. Ten nowoczesny środek dydaktyczny wzbudza wśród uczniów duże zainteresowanie, zachęca do większej aktywności na lekcji, oddziałuje na wiele zmysłów. W dobie  operowania obrazem  mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć omawiane zagadnienia. Stosowanie ćwiczeń interaktywnych sprzyja indywidualizacji pracy i wzbogaca proces dydaktyczny.