Aktualności: Uroczystość 20-lecia

Uroczystość 20-lecia

Uroczystość 20-lecia istnienia LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen.Jakuba Jasińskiego 16 listopada 2011 r.  uroczyście obchodziliśmy 20-lecie istnienia naszego Liceum. Jubileusz ten był niezwykłą okazją do prz...


Uroczystość 20-lecia istnienia LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen.Jakuba Jasińskiego

16 listopada 2011 r.  uroczyście obchodziliśmy 20-lecie istnienia naszego Liceum.

Jubileusz ten był niezwykłą okazją do przypomnienia historii placówki, przywołania wspomnień o początkach
IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego założonego w 1921 r., którego tradycje szkoła kultywuje.

Jubileuszowe spotkanie sprzyjało również zaprezentowaniu licznych osiągnięć kadry i wychowanków szkoły, kładącej nacisk nie tylko na wysoki poziom kształcenia, lecz także na wychowanie w duchu patriotycznym i  dbałość
o wszechstronny rozwój młodzieży poprzez zapewnienie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych czy organizację imprez kulturalnych i sportowych.

Wyrazy uznania, gratulacje i podziękowania dla grona pedagogicznego, uczniów i rodziców na ręce pani dyrektor Bożeny Kozak złożyli m.in. obecni na uroczystości  przedstawiciele władz dzielnicy, Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji.

Na uroczystości nie zabrakło również byłych dyrektorów szkoły, nauczycieli i absolwentów,  dla których wizyta w murach tego Liceum okazała się szansą na odnowienie starych przyjaźni, sentymentalny powrót do przeszłości.

Na scenie podczas części artystycznej nowoczesność przeplatała się z tradycją: obecni uczniowie spotkali się
z absolwentami- studentami Szkoły Filmowej czy Akademii Teatralnej.

W finale były wystrzały na wiwat, urodzinowy tort i łzy wzruszenia.

Pozostały niezapomniane wrażenia i poczucie, że nic się nie kończy i przed nami kolejne 20 lat!