Rekrutacja » 4 - letnie liceum po 8 klasie

Klasa

Przedmioty rozszerzone

realizowane w klasie

Przedmioty punktowane

przy rekrutacji

Języki obce nauczane w klasie

1aN

humanistyczna

jęz. polski, jęz. angielski,  

historia

jęz. angielski, jęz. polski,

 matematyka, historia

 

jęz. angielski, jęz. niemiecki,
jęz. hiszpański

1bN

europejska

jęz. angielski, wos,

 geografia

jęz. polski, matematyka,

 jęz. angielski, geografia

jęz. angielski, jęz. niemiecki,
jęz. hiszpański

1cN

europejska

 

jęz. angielski,

 matematyka,  geografia

jęz. polski, matematyka,

 jęz. angielski, geografia

 

jęz. angielski, jęz. niemiecki,
jęz. hiszpański

1dN

wojskowa

Jęz. angielski, matematyka,

geografia

 

jęz. polski, matematyka,

 jęz. angielski, geografia

 

jęz. angielski, jęz. niemiecki,

jęz. rosyjski

1eN

ratownictwa medycznego

Jęz. angielski, biologia,

 matematyka

 

jęz. polski, matematyka,

jęz. angielski, biologia

 

jęz. angielski, jęz. niemiecki,
jęz. hiszpański

1fN

ratownictwa medycznego

Jęz. angielski, biologia,

 chemia

 

jęz. polski, matematyka,

 jęz. angielski, biologia

 

jęz. angielski, jęz. niemiecki,

 jęz. rosyjski

 

Regulamin rekrutacji - pdf

Może zainteresuje Cię również...

4 - letnie liceum po 8 klasie

Klasa Przedmioty rozszerzone realizowane w klasie Przedmioty punktowane przy rekrutacji Języki obce nauczane w klasie

3 - letnie liceum po gimnazjum

Klasa Przedmioty rozszerzone realizowane w klasie Przedmioty punktowane przy rekrutacji Języki obce nauczane  w kla