O szkole » Nasz patron

 

 

W 1992r. nasze liceum zyskało patrona- żołnierza, rewolucjonistę i poetę, gen. Jakuba Jasińskiego, absolwenta powołanej do życia w 1765r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Rycerskiej, zwanej też Korpusem Kadetów.

Jakub Jasiński urodził się 24 lipca 1761roku w Węglewie w Poznańskiem. Był działaczem politycznym, dowódcą wojsk i poetą. Od 1773r. kształcił się w Szkole Rycerskiej. Po zakończeniu edukacji pełnił funkcje oficerskie. Później organizował korpus Oficerów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanął na jego czele podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku broniąc Konstytucji 3 Maja uchwalonej przez Sejm Wielki rok wcześniej. Za bohaterstwo wykazane w czasie walk został odznaczony orderem Virtutti Militari.

W 1794r., w czasie insurekcji kościuszkowskiej, był przywódcą powstania w Wilnie. Otrzymał wtedy stopień generała. Jednak jego radykalne poglądy polityczne sprawiły, że został pozbawiony naczelnego dowództwa na Litwie. Mimo to brał udział w walkach nad Narwią. Jesienią złożył dymisję i przybył do Warszawy. Należał do jakobińskiego Zgromadzenia na Utrzymanie Rewolucji i Aktu Krakowskiego. Poległ 4 listopada 1794r. jako dowódca północnego odcinka, odpierając ataki wojsk rosyjskich dowodzonych przez Suworowa.

Może zainteresuje Cię również...

Nasz patron

    W 1992r. nasze liceum zyskało patrona- żołnierza, rewolucjonistę i poetę, gen. Jakuba Jasińskiego, absolwenta powołanej do życia w 1765r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Ry

Historia szkoły

LXXII LO kultywuje tradycjezałożonego w 1921 roku IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego - szkoły, która w roku 1950 została represyjnie zamknięta przez ówczesne władze komunistyczne. Nasze liceum został

Osiągnięcia

Rok szkolny 2018/2019 Mateusz Lek, Robert Jakubiak, Eryk Mierzyński, Aleksander Jacek, Mikołaj Sroka, Mariusz Koterwa, Jakub Nowak, Maksymilian Jarząbek, Paweł Sałański, Filip Kieraga, Jakub Zgryziewicz - I miejsce w Olimpiadzie Klas

Kadra pedagogiczna

Dyrektor - mgr Bożena Kozak Z-ca dyrektora - mgr Joanna Staniszewska Język polski: mgr Lidia Mazurek mgr Renata Skoczylas mgr Joanna Łagód-Krzak Język angielski: mgr Dorota Narowska mgr Agn

Biblioteka

Wypożyczalnia i Czytelnia Multimedialna Godziny pracy biblioteki: Poniedziałek: 940-1640 Wtorek: 800-950 i 1040-1540 Środa: 800-1330 Czwartek: 950-1240  i 1430-153

Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog i psycholog zapraszają: pokój 105, tel: 22 518-57-22       Pedagog Ewa Sienkiewicz e-mail: sienkiewicz.72lo@gmail.com &nbs

Rada Rodziców

Przewodniczący: Pan Mirosław Mikołajczyk Wiceprzewodniczący: Pani Katarzyna Robakowska Skarbnik: Pani Anna Andrzejewska Numer konta Rady Rodziców: 84102011270000170200078659   Komisja Rewizyjna: Przewod

Kontakt

  LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego Ul. Grochowska 346/348 03 -838 Warszawa tel. centrala (22) 619 20 91/92  tel./fax. (22) 619 13 60 tel. do pokoju nauczycielskiego (22) 518 57