O szkole » Pedagog szkolny

mgr Ewa Sienkiewicz
pokój 105

tel: 22 518-57-22

e-mail: sienkiewicz.72lo@gmail.com

Godziny dyżurów:

Poniedziałek: 1000-1500
Wtorek:      1100-1700 
Środa:         900-1500
Czwartek:    1000-1500
Piątek:         800-1100Informacja dla maturzystów
Proszę o dostarczenie do 30.09.2017r. zaświadczeń lekarskich, opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
i innych dokumentów uprawniających do dostosowania form i warunków egzaminu maturalnego 
do potrzeb ucznia.

Zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
zamieszczonym na stronie internetowej:
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf


Informacja o pomocy socjalnej dla uczniów

Uczniowie posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
mogą uzyskać pomoc finansową na zakup podręczników szkolnych. 
Wnioski nalezy złożyc w szkole do 11 września 2017 r. 

Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej moga uzyskać pomoc w postaci 
stypendium szkolnego. Wnioski nalezy złożyć w szkole do 15.09.2017 r.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium 
nie może przekroczyć kwoty 514 zł na osobę w rodzinie. 

Druki wniosków sa dostępne u pedagoga szkolnego w p. 105. 
Szczegółowe informacje i wnioski można pobrać ze strony internetowej Biura Edukacji pod adresem 
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow


 

Może zainteresuje Cię również...

Nasz patron

    W 1992r. nasze liceum zyskało patrona- żołnierza, rewolucjonistę i poetę, gen. Jakuba Jasińskiego, absolwenta powołanej do życia w 1765r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Ry

Historia szkoły

LXXII LO kultywuje tradycjezałożonego w 1921 roku IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego - szkoły, która w roku 1950 została represyjnie zamknięta przez ówczesne władze komunistyczne. Nasze liceum został

Osiągnięcia

Rok szkolny 2016/2017 Julia Szczęsna - II miejsce w konkursie multimedialnym Najpiękniejsze Zakątki Mojej Dzielnicy Sandra Żbikowska - III miejsce w konkursie multimedialnym Najpiękniejsze Zakątki Mojej Dzielnicy

Kadra pedagogiczna

Dyrektor - mgr Bożena Kozak Z-ca dyrektora - mgr Joanna Staniszewska Język polski: mgr Lidia Mazurek mgr Renata Skoczylas mgr Joanna Łagód-Krzak mgr Katarzyna Łuczyńska mgr Dorota Łempicka

Biblioteka

Wypożyczalnia i Czytelnia Multimedialna Godziny pracy biblioteki: Poniedziałek: 840-1430 Wtorek: 800-1430 Środa: 800-1440 Czwartek: 825-1035; 1240 - 1500 P

Pedagog szkolny

mgr Ewa Sienkiewicz pokój 105 tel: 22 518-57-22 e-mail: sienkiewicz.72lo@gmail.com Godziny dyżurów: Poniedziałek: 1000-1500 Wtorek: 1100-1700 Środa: 900-1500 Czwartek: 1000-

Rada Rodziców

Przewodniczący: Pan Mirosław Mikołajczyk Wiceprzewodniczący: Pani Katarzyna Robakowska Skarbnik: Pani Anna Andrzejewska Numer konta Rady Rodziców: 84102011270000170200078659   Komisja Rewizyjna: Przewod

Kontakt

  LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego Ul. Grochowska 346/348 03 -838 Warszawa tel. centrala (22) 619 20 91/92  tel./fax. (22) 619 13 60 tel. do pokoju nauczycielskiego (22) 518 57