Wymiany międzynarodowe » Projekt polsko - litewski

Projekt realizowany od września do listopada 2008 r. we współpracy z litewską szkołą Vilniaus Lazdynu Vidurine Mokykla. Projekt w całości finansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.


Młodzież w czasie realizacji projektu poznała elementy kultury polskiej i litewskiej – jej podobieństwa i różnice. Uczniowie zgromadzili informacje oraz materiał poglądowy o tradycyjnych tańcach oraz strojach narodowych i ludowych, charakterystycznych dla obu państw. Młodzież wybrała kilka tańców każdego narodu, a następnie opracowała ich układy taneczne. W czasie wizyty w Polsce i na Litwie zacieśniły się przyjaźnie, poznawano kulturę obu narodów. Finałem działań była prezentacja przygotowanych tańców społeczności szkolnej obu stron. Uczniowie przygotowali również reportaż fotograficzny, kronikę
z realizacji projektu oraz prezentację multimedialną.

Harmonogram

19.09.08

 • Spotkanie integracyjne i przedstawienie prezentacji  multimedialnych na temat tańców narodowych Polski i Litwy
 • Spacer po Wilnie
 • Poznanie charakterystycznych elementów kultury narodu litewskiego -praca w grupach z wykorzystaniem albumów i środków multimedialnych nt. litewskich tańców, pieśni i strojów regionalnych


20.09.08

 • Wycieczka do Muzeum Etnograficznego
 • Opracowanie układu choreograficznego wybranych tańców
 • Wieczór polski - prezentacja polskich potraw, muzyki , zabaw i gier

21.09.08

 • Warsztaty taneczne - nauka tańców polskiego i litewskiego
 • Poznanie wielokulturowego charakteru Wilna – wycieczka z przewodnikiem w języku angielskim
 • Porządkowanie materiałów i przygotowanie konferencji nt. tańców narodowych

22.09.08

 • Zajęcia z instruktorem tańca
 • Konferencja poświęcona tańcom narodowym i regionalnym
 • Praca nad układem choreograficznym

23.09.08

 • Spotkanie z tancerzami zespołu regionalnego.
 • Praca nad układem choreograficznym i przygotowanie strojów do występu
 • Warsztaty w studium tanecznym TODES

24.09.08

 • Praca nad prezentacją podsumowującą realizację projektu i fotoreportażem.
 • Przygotowanie albumu o tańcach polskich i litewskich.
 • Próba generalna pokazu tanecznego

25.09.08

 • Pokaz taneczny „Kultura narodów wpisana w taniec” przed społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi
 • Prezentacja osiągnięć uczestników projektu społeczności szkolnej
 • Wystawa fotograficzna i plastyczna, prezentująca tańce regionalne, stroje ludowe i fotoreportaż z realizacji projektu
 • Podsumowanie projektu.
 • Wieczorek pożegnalny - Zabawa taneczna

Może zainteresuje Cię również...

Projekt Comenius

Od 2006 roku realizujemy 3- letni międzynarodowy projekt o tematyce ekologicznej. Badamy środowiska wodne rzek i jezior znajdujących się w okolicach naszych szkół. LXXII LO jako przedmiot analizy wybrało  Jeziorko Kamionkows

Projekt polsko - litewski

Projekt realizowany od września do listopada 2008 r. we współpracy z litewską szkołą Vilniaus Lazdynu Vidurine Mokykla. Projekt w całości finansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Młodzież w czasie

Współpraca z San Diego

Współpraca z Sisters School of Santiego  trwa od 4 lat i koncentruje się na wspólnym badaniu czystości wody podczas MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MONITOROWANIA WODY, wzajemnym poznawaniu kultury obu krajów oraz wymianie

Wymiana z Francją - 2014 rok

        W dniach 9-16 marca 2014r. zrealizowana została pierwsza część wymiany szkolnej zaplanowanej w  ramach projektu eTwinning pt. Glimpses of Europe.  Rodziny naszych uczniów gościł

Wyjazd do Francji 6-13 maja 2014

Zakończeniem tegorocznej wymiany szkolnej z Francją był nasz pobyt w Aulnay sous Bois w dniach 6-13 maja 2014. 6 maja po bardzo wczesnym locie, dotarliśmy z lotniska prosto do szkoły, gdzie czekały na nas bułeczki i kawa. Nasi przyjacie