Biuletyn Informacji Publicznej » Praca

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:  kierownik gospodarczy
(zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu  pracy)

<<pobierz>>

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: administrator sieci
 

<<pobierz>>

 

 

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ……………… w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Grochowska 346/348,
03 - 838 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz przyjmuję do wiadomości,
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Grochowska 346/348, 03 - 838 Warszawa  i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa 
 

 

Może zainteresuje Cię również...

Dane ogólne

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Grochowska 346/348                03-838 Warszawa Tel: (0-22) 619-20-91; 92   

Władze

  Dyrektor szkoły - mgr Bożena Kozak Przyjmuje interesantów w środy w godz. 15:00 - 17:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Wicedyrektor szkoły - mgr Joanna Staniszewska Przyjmuje interesant&o

Status prawny

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie jest szkołą publiczną i działa na podstawie: Aktu założycielskiego LXXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Ustawy z dnia 7 września 1

Zasady funkcjonowania

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o

Kompetencje

Organami LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie są: 1. Dyrektor Liceum 2. Rada pedagogiczna 3. Samorząd uczniowski 4. Rada rodziców Zadania organów określa Statut LXXII Li

Struktura organizacyjna

Rok szkolny 2016/2017   Liczba uczniów i oddziałów szkoły klasy liczba uczniów liczba oddziałów 1

Struktura zatrudnienia

Rok szkolny 2017/2018   Pracownicy pedagogiczni   liczba osób liczba etatów dyrektor 1

Majątek

Nazwa obiektu Budynek LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego Właściciel obiektu Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga Południe Funkcja obiektu Szkoła Powierzchnia użytkowa 6570 m2

Załatwianie spraw

Sekretariat młodzieżowy (pokój nr 15) poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00 Sekretariat dyrektora - kadry (pokój nr 107) poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00   Skargi i wni

Praca

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:  kierownik gospodarczy (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu  pracy) <<pobierz>>   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: administrator sieci &n

Przetargi

Wszelkich informacji na temat przetargów udziela: Kierownik gospodarczy Bronisława Zagrodzka tel. 022 619-20-91;92 w 21 e-mail: administracja@jasinski.edu.pl    

RODO

<<<czytaj więcej>>>

Informacje o biuletynie

  Ostatnia aktualizacja - 02.11.2016 Zaktualizował - Andrzej Kosiec              Zatwierdził - Joanna Staniszewska