Biblioteka szkolna wznawia działalność

( z wyłączeniem  8, 9, 10 czerwca – wówczas będzie nieczynna)

Czytelnicy, którzy nie zwrócą książek w czerwcu, mogą to zrobić we wrześniu 2020 roku.


Od 01.06. do 26.06. 2020 w bibliotece  szkolnej  zostaną zorganizowane dyżury bibliotekarzy w celu odbioru wypożyczonych książek oraz udostępnienia  najpotrzebniejszych zbiorów. Biblioteka będzie działała  
z zachowaniem reguł bezpieczeństwa.

Dni i godziny dyżurów:


poniedziałek 9.00-11.00  –  Urszula Michta  
wtorek 9.00-11.00  – Sylwia Kantorska
piątek  11.30- 13.30  –  Beata Kamecka


Bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad korzystania z biblioteki:

  • Chęć skorzystania z biblioteki należy zgłosić dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi w wiadomości librus do godziny 16.00  dnia poprzedzającego zaplanowaną wizytę .
  • Z biblioteki mogą korzystać osoby zdrowe, nie mające w ciągu ostatnich dwóch tygodni kontaktu  
    z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
  • Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Szkoła zapewnia płyn do dezynfekcji.
  • Do biblioteki należy przyjść w maseczce ochronnej/ przyłbicy.
  • Do pomieszczenia należy  wchodzić  pojedynczo, na stoliku przy drzwiach zostawić zwracaną książkę/książki (ewentualnie zgłosić  potrzebę wypożyczenia innej).
  • Książki do wypożyczenia przygotowuje nauczyciel bibliotekarz. 

Skip to content