Rada Rodziców

 

 

Przewodniczący: Pani Katarzyna Piotrowska

Wiceprzewodniczący: Pani Jolanta Matyjaszkiewicz

Skarbnik: Pani Justyna  Wasińska

Numer konta Rady Rodziców: 84102011270000170200078659

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący: Pani Bogumiła Kaczmarek

Członkowie:  Pan Piotr Celmer

                          Pani Sylwia Wójtowicz

Skip to content