Majątek

 • Nazwa obiektu: Budynek LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego
 • Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga Południe
 • Funkcja obiektu: Szkoła
 • Powierzchnia użytkowa: 6570 m2
 • Kubatura: 24 469 m3
 • Ilość kondygnacji nad ziemią: 4
 • Ilość kondygnacji pod ziemią :2

Stan majątku szkoły na dzień 31 grudzień 2019 r.

 • Środki trwałe – 3 192 010,88 zł
 • Wyposażenie – 524 543,84 zł
 • Wartości niematerialno – prawne – 32 217,03 zł
 • Zbiory biblioteczne – Zbiory biblioteczne: 84 090,08 zł

Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga – Południe m.st. Warszawy.


Ostania aktualizacja - 18 maja 2021 23:13Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved