Majątek

 • Nazwa obiektu: Budynek LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego
 • Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga Południe
 • Funkcja obiektu: Szkoła
 • Powierzchnia użytkowa: 6570 m2
 • Kubatura: 24 469 m3
 • Ilość kondygnacji nad ziemią: 4
 • Ilość kondygnacji pod ziemią :2

Stan majątku szkoły na dzień 31 grudzień 2023 r.

 • Środki trwałe – 8 221 431,15 zł
 • Wyposażenie – 630 868,53 zł
 • Wartości niematerialno – prawne – 30 520,95 zł
 • Zbiory biblioteczne – Zbiory biblioteczne: 100 342,71 zł

Sprawozdanie finansowe placówki za 2023 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga – Południe m.st. Warszawy.


Ostania aktualizacja - 14 lutego 2024 07:47Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved