Kompetencje

Organami LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie są:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Samorząd Uczniowski
  • Rada Rodziców

Zadania organów określa Statut LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.
Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem liceum.


Ostania aktualizacja - 31 października 2023 14:58Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved