RODO

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.

Informujemy, że:
• Administrator danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie z siedzibą ul. z siedzibą w Warszawie (03-838), ul. Grochowska 346/348, tel.: (22) 619 20 91, adres e-mail: sekretariat@jasinski.edu.pl.

• Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Kozakiewicz.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@jasinski.edu.pl

Więcej informacji znajduje się w klauzulach informacyjnych poniżej:
Informacja o przetwarzaniu danych w monitoringu
Informacja o przetwarzaniu danych kandydatów do pracy
Informacja o przetwarzaniu danych kontrahentów
Informacja o przetwarzaniu danych ucznia i rodziców
Informacja o programie Sportowe Talenty


Ostania aktualizacja - 15 kwietnia 2024 09:34Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved