Struktura organizacyjna

  • DYREKTOR
  • WICEDYREKTOR
  • NAUCZYCIELE, BIBLIOTEKARZE, PEDAGOG, PSYCHOLOG
  • SPECJALISTA ADMINISTRATOR SIECI
  • SPECJALISTA DS. KADR I SEKRETARIATU
  • SPECJALISTA ds. UCZNIOWSKICH
  • KIEROWNIK GOSPODARCZY
  • SEKRETARKA
  • WOŹNE
  • DOZORCY

Ostania aktualizacja - 12 maja 2021 22:40Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved